Στο γραφείο ιδιωτικών ερευνών «Παγκόσμιος Αστήρ» πραγματοποιούμε έρευνες σε Ελλάδα και εξωτερικό άμεσα και αποτελεσματικά. 

Χρησιμοποιούμε τελευταίας γενιάς οπτικοακουστικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό απεριόριστων δυνατοτήτων εφαρμόζοντας καινοτόμες εφαρμογές για πρώτη φορά στην Ελλάδα προσπαθώντας να διασφαλίσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα σε κάθε μορφής έρευνα που θα μας ανατεθεί.

Ειδικές εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, ειδικά λογισμικά και κρυπτοκώδικες για εντοπισμούς. Αντίμετρα και εντοπισμός της παρακολούθησης, τηλεφωνοπροστασία με ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας τηλεπικοινωνιών για επιχειρήσεις και ιδιώτες και πλήθος άλλων.

Αναλαμβάνουμε σχεδόν αμέσως μόλις μας ειδοποιήσετε δράση. 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.