Είτε πρόκειται για κάποιο συγγενικό  ή κοντινό πρόσωπο σας που έχει εξαφανισθείτε είτε για κάποιο μάρτυρα σε υπόθεση που σας αφορά αναλαμβάνουμε τον εντοπισμό του. Ξεκινώντας από το κοντινό του περιβάλλον με απόλυτο επαγγελματισμό και εχεμύθεια αλλά και με τη χρήση της τεχνολογίας εντοπίζουμε τον αγνοούμενο.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε έρευνες που σχετίζονται με:

  • Αναζήτηση αγνοούμενων
  • Αναζήτηση μαρτύρων
  • Αναζήτηση υπόδικων
  • Αναζήτηση οφειλετών που κρύβονται
  • Αναζήτηση αντίδικων
  • Αναζήτηση ύποπτων για εγκληματικές ενέργειες εις βάρος σας.

Στο γραφείο ιδιωτικών ερευνών «Παγκόσμιος Αστήρ» πραγματοποιούμε έρευνες σε Ελλάδα και εξωτερικό άμεσα και αποτελεσματικά.  Χρησιμοποιούμε τελευταίας γενιάς ηλεκτρονικό εξοπλισμό καταγραφής οπτικοακουστικού υλικού απεριόριστων δυνατοτήτων εφαρμόζοντας καινοτόμες τακτικές παρακολούθησης και επιτήρησης  για πρώτη φορά στην Ελλάδα διασφαλίζοντας το καλύτερο αποτέλεσμα σε κάθε μορφής έρευνα που θα μας ανατεθεί. Αναλαμβάνουμε σχεδόν αμέσως μόλις μας ειδοποιήσετε δράση. 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας!