Τα κληρονομικά είναι συνήθως αρκετά πολύπλοκες και χρονοβόρες υποθέσεις που ταλαιπωρούν όλους τους εμπλεκόμενους. Εξ αδιαιρέτου περιουσίες, οικογενειακές αντιδικίες και εξαφανισμένοι κληρονόμοι είναι δυστυχώς συχνό φαινόμενο και η εμπειρία μας σε τέτοιες υποθέσεις μπορεί να σας δώσει τη λύση που αναζητείτε.

Πιο αναλυτικά μπορούμε να αναλάβουμε τα εξής:

  • Εύρεση Κληρονόμων
  • Γραφολογικός Έλεγχος
  • Εντοπισμός τίτλων και λοιπών εγγράφων
  • Προστασία αντιδίκων

 

Στο γραφείο ιδιωτικών ερευνών «Παγκόσμιος Αστήρ» πραγματοποιούμε έρευνες σε Ελλάδα και εξωτερικό άμεσα και αποτελεσματικά.  Χρησιμοποιούμε τελευταίας γενιάς ηλεκτρονικό εξοπλισμό καταγραφής οπτικοακουστικού υλικού απεριόριστων δυνατοτήτων εφαρμόζοντας καινοτόμες τακτικές παρακολούθησης και επιτήρησης  για πρώτη φορά στην Ελλάδα διασφαλίζοντας το καλύτερο αποτέλεσμα σε κάθε μορφής έρευνα που θα μας ανατεθεί. Αναλαμβάνουμε σχεδόν αμέσως μόλις μας ειδοποιήσετε δράση. 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας!